AROMA

Kollektionen Aroma har med vetenskapliga metoder utvecklats av Maison Berger Paris . Det är allmänt känt att dofter från Essentiella oljor kan påverka vår sinnesstämning och våra känslor. Oberoende laboratorier har genomfört studier som bevisar att detta fungerar i allra högsta grad. Vill man uppnå en känsla av att vara avslappnad väljer man Relax, känner man att man behöver höja känslan av lycka väljer man Happy och är det mer energi man behöver väljer man helt enkelt Energy.